Voor personeelsleden van de diensten voor de begeleiding van patiënten en hun betekenisvolle anderen, namelijk de sociale dienst, de pastorale dienst en diensten spoedopname, intensieve zorgen en hartbewaking

Begeleidend 
en superviserend traject

2 daagse opleiding met supervisie

Meer info (pdf)

Cliënten

In de loop van het najaar 2020 zullen er regelmatige ONLINE MEDITATIESESSIES worden aangeboden vanuit de (virtuele) Hanumate Sangha.

Neem zeker regelmatig een kijkje voor een update of schrijf je in op onze nieuwsbrief (onderaan de pagina) om als eerste op de hoogte gebracht te worden van nieuwe activiteiten.

Afhankelijk van de evolutie van de COVID19 crisis zullen ook opleidingsweekends voor lichaamsgerichte traumatherapie en integratieweekends voor traumahulpverleners worden georganiseerd.
Hou dus zeker je mailbox en de sociale media van De Weg Wijzer in de gaten!

Organisaties, Scholen en Hulpverleners

Naast therapeutische begeleiding bieden wij ook lezingen, workshops, opleiding, supervisie en acute opvang aan.

Organisaties

Je kan Erik en/of Lies vragen voor:

 • Een lezing omtrent verschillende onderwerpen: Omgaan met schokkende/traumatische gebeurtenissen, rouw- en verlieservaringen ( bij kinderen, jongeren of volwassenen), kinderen betrekken in palliatieve zorg, kinderen begeleiden in hun eigen levenseinde, omgaan met angst, enz. Neem steeds contact met ons op om het gewenste onderwerp te bespreken en concretiseren.
 • Het verzorgen van een workshop/lezing op een congres of studiedag
 • Op maat van uw organisatie uitgewerkte opleidings- en trainingsdag(en)
 • Supervisie binnen uw organisatie

Scholen

Je kan Erik en/of Lies vragen voor:

 • Een lezing voor leerlingen passend in het lesprogramma
 • Een avondlezing voor ouders en leerkrachten
 • Pedagogisch aanbod voor leerkrachten aangaande opvang van leerlingen en leerkrachtenteam bij een overlijden binnen de schoolmuren
 • Begeleiding van uw school in de acute opvang na een overlijden van een leerkracht of leerling.
 • Begeleiding van een klas dewelke geconfronteerd wordt met een leerling met een levensbedreigende ziekte.
 • Begeleiding van uw school bij de uitwerking van een scholennoodplan en draaiboek voor crisisinterventie.
 • Opleiding crisiscommunicatie voor directieleden en preventieadviseurs.

Hulpverleners

Vanaf 2019 zullen wij vanuit De Weg Wijzer zelf opleidingen organiseren rond rouw- en traumabegeleiding. Dit zowel gericht op kinderen, jongeren en volwassenen. Wenst u op de hoogte gehouden te worden van de opleidingsmogelijkheden? Schrijf u dan zeker in op onze nieuwsbrief (onderaan de pagina).

Traumatherapie