Erik de Soir
Erik de SoirTraumapsycholoog
Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Richt zich als psycholoog en psychotherapeut op de verwerking van acute, chronische en/of complexe psychotraumatische ervaringen en/of ingrijpende levensfasen. Bijzondere nadruk en specialisatie op geüniformeerde beroepen (leden van brandweer-, politie- en urgentiediensten, veiligheidspersoneel en speciale interventie eenheden van leger en politie) en vroegkinderlijke traumatisering. Methodes: traumagerichte cognitieve therapie, sensorimotorische traumatherapie, EMDR, hypnotherapie, acute stabilisatie via ademtraining, (boeddhistische) meditatie en lichaamsgericht werk.

Erik De Soir specialiseerde zich in de psychotraumatologie in de VS, Australië en Frankrijk. Hij was meer dan tien jaar vice-voorzitter van de Association de Langue Française pour l’Etude du Stress et du Trauma (www.trauma-alfest.fr), medevoorzitter van het International Structure & Affiliation Committee van de International Society for Traumatic Stress Studies (www.istss.org), bestuurslid van de European Society of Traumatic Stress Studies (www.estss.org) en de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotraumatologie (www.ntvp.nl). Hij is momenteel ondervoorzitter van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Hypnose (www.vhyp.be).

Erik De Soir was de oprichter van het Fire Stress Team (1993), de European Association of Fire & Rescue Psychology (Association européenne de psychologie sapeur-pompier) en is als operationeel brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg. Hij ontwikkelde de methode van psychofysiologische stabilisatie door de interventie van brandweereekhoorns.

 

Zijn motto luidt:

Vlieg, je bent vrij als een vogel. Geniet van het leven. Leef je legende volledig. Iedereen is het waard om in het leven “iemand” te zijn.

Lies Scaut
Lies ScautPsychotherapeute
Lies richt zich als psychotherapeute hoofdzakelijk op de doorwerking van plotse en chronische verlieservaringen, psychotrauma en ingrijpende gebeurtenissen (zoals acuut geweld, verkeersongevallen, acute ziekte, palliatieve zorg enz.) met vooral aandacht voor kinderen en jongeren. Zij specialiseerde zich in rouwbegeleiding bij kinderen en jongeren door middel van jarenlange ervaring in acute opvang op scholen en het volgen van nationale en internationale opleidingen. Binnen De Weg Wijzer werkt zij zowel met kinderen, jongeren en volwassenen.
Als rouwdeskundige is zij tevens verbonden aan het Portland Institute for Loss and Transition (USA) waar zij als faculty member opleiding en supervisie geeft in binnen- en buitenland. Binnen haar rouwwerk ontwikkelde zij verschillende creatieve technieken in het werken met kinderen, volwassenen, gezinnen en scholen.
Elke begeleiding wordt dan ook op maat van de cliënt uitgewerkt. In het rouwproces van kinderen worden ouders en/of andere verzorgers actief betrokken om ook hen bij te staan in deze moeilijke periode.
Lies Scaut is tevens hypnosedeskundige in het curriculum psychotherapie, erkend door de Vlaamse Hypnosevereniging.
Methodes: Systeemgerichte therapie, rouwtherapie volgens het model van Meaning Reconstruction, fasegerichte traumatherapie, creatieve therapie, hypnotherapie, lichaamsgericht werk, meditatie en relaxatie-oefeningen.
Als docent is zij verbonden aan verschillende hogescholen en is zij een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen of om duiding te geven in de media.
Naast auteur van haar eigen boeken over rouw is zij co-auteur van verscheidene boeken rond rouw en trauma en schrijft zij kinderboeken voor Clavis Uitgeverij in de nieuwe reeks ‘Pleisters’.

Erkend lid van:

Belgische Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)
Faculty member van het Portland Institute for Loss and Transition (USA)
European Family Therapy Association (EFTA-NFTO)
Vlaamse Hypnosevereniging

Samenwerkingsovereenkomst met de Christelijke Mutualiteit en De Voorzorg

 

Haar motto luidt:

Leef! Kom volledig open als een lelie! Na de winter is geen enkele bloem vergeten hoe ze moet bloeien.