Erik de Soir

Erik de Soir

Erik de Soir is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij is als Research Manager Human Factors & Medecine verbonden aan het Departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek bij Defensie (Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie). Hij doceert aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland en richt zich als psycholoog-psychotherapeut op de verwerking van acute, chronische en/of complexe (psycho)traumatische ervaringen op basis van vroegkinderlijke chronische traumatisering en/of ingrijpende levensfasen. Een bijzonder aspect van zijn begeleidend werk, na een tiental jaar terreinervaring als vrijwillig ambulancier en brandweerman, heeft betrekking op geüniformeerde beroepen (leden van brandweer-, politie- en urgentiediensten, veiligheidspersoneel en speciale interventie eenheden van leger en politie). Methodes: traumagerichte cognitieve therapie, sensomotorische traumatherapie, EMDR, hypnotherapie, acute stabilisatie via ademtraining (zen ekindo), mindfullness gebaseerde stress reductie, tai chi, (medische) qigong, (boeddhistische) meditatie en lichaamsgericht werk.

Erik De Soir specialiseerde zich in de psychotraumatologie in de VS, Australië en Frankrijk. Hij was meer dan tien jaar vice-voorzitter van de Association de Langue Française pour l’Etude du Stress et du Trauma (www.trauma-alfest.fr), medevoorzitter van het International Structure & Affiliation Committee van de International Society for Traumatic Stress Studies (www.istss.org), bestuurslid van de European Society of Traumatic Stress Studies (www.estss.org) en de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotraumatologie (www.ntvp.nl). Hij is momenteel Voorzitter van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Hypnose (www.vhyp.be).

Erik De Soir was de oprichter van het Fire Stress Team (1993) en de European Association of Fire & Rescue Psychology (Association européenne de psychologie sapeur-pompier) (2003) waarvan hij Ere-Voorzitter is.

Hij stelt zich nog steeds in dienst van de bevolking als (vrijwillig) operationeel brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg. Tijdens zijn jarenlange ervaring als crisispsycholoog ontwikkelde hij de ‘methode van de brandweereekhoorn’, namelijk een vorm van vooruitgeschoven psychofysiologische stabilisatie van geknelde, zwaargewonde of verbrande slachtoffers. Zijn uitgebreide ervaring als hulpverlening staat te lezen in een 15-tal boeken die in meerdere talen verschenen zijn.

Erik’s persoonlijke website

Zijn motto luidt:

Vlieg, je bent vrij als een vogel. Geniet van het leven. Leef je legende volledig. Iedereen is het waard om in het leven “iemand” te zijn.

Lies Scaut

Lies Scaut

Lies richt zich als psychotherapeute hoofdzakelijk op de doorwerking van plotse en chronische verlieservaringen, psychotrauma en ingrijpende gebeurtenissen (zoals acuut geweld, verkeersongevallen, acute ziekte, palliatieve zorg enz.) met vooral aandacht voor kinderen en jongeren. Zij specialiseerde zich in rouwbegeleiding bij kinderen en jongeren door middel van jarenlange ervaring in acute opvang op scholen en het volgen van nationale en internationale opleidingen. Binnen De Weg Wijzer werkt zij zowel met kinderen, jongeren en volwassenen.
Als rouwdeskundige is zij tevens verbonden aan het Portland Institute for Loss and Transition (USA) waar zij als faculty member opleiding en supervisie geeft in binnen- en buitenland. Binnen haar rouwwerk ontwikkelde zij verschillende creatieve technieken in het werken met kinderen, volwassenen, gezinnen en scholen.
Elke begeleiding wordt dan ook op maat van de cliënt uitgewerkt. In het rouwproces van kinderen worden ouders en/of andere verzorgers actief betrokken om ook hen bij te staan in deze moeilijke periode.
Lies Scaut is tevens hypnosedeskundige in het curriculum psychotherapie, erkend door de Vlaamse Hypnosevereniging.
Methodes: Systeemgerichte therapie, rouwtherapie volgens het model van Meaning Reconstruction, fasegerichte traumatherapie, creatieve therapie, hypnotherapie, lichaamsgericht werk, meditatie en relaxatie-oefeningen.
Als docent is zij verbonden aan verschillende hogescholen en is zij een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen of om duiding te geven in de media.
Naast auteur van haar eigen boeken over rouw is zij co-auteur van verscheidene boeken rond rouw en trauma en schrijft zij kinderboeken voor Clavis Uitgeverij in de nieuwe reeks ‘Pleisters’.

Erkend lid van:

Belgische Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)
Faculty member van het Portland Institute for Loss and Transition (USA)
European Family Therapy Association (EFTA-NFTO)
Vlaamse Hypnosevereniging

Samenwerkingsovereenkomst met de Christelijke Mutualiteit en De Voorzorg

Haar motto luidt:

Leef! Kom volledig open als een lelie! Na de winter is geen enkele bloem vergeten hoe ze moet bloeien.