Erik de Soir
Erik de SoirTraumapsycholoog
Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Richt zich als psycholoog en psychotherapeut op de verwerking van acute, chronische en/of complexe psychotraumatische ervaringen en/of ingrijpende levensfasen. Bijzondere nadruk en specialisatie op geüniformeerde beroepen (leden van brandweer-, politie- en urgentiediensten, veiligheidspersoneel en speciale interventie eenheden van leger en politie) en vroegkinderlijke traumatisering. Methodes: traumagerichte cognitieve therapie, sensorimotorische traumatherapie, EMDR, hypnotherapie, acute stabilisatie via ademtraining, (boeddhistische) meditatie en lichaamsgericht werk.

Erik De Soir specialiseerde zich in de psychotraumatologie in de VS, Australië en Frankrijk. Hij was meer dan tien jaar vice-voorzitter van de Association de Langue Française pour l’Etude du Stress et du Trauma (www.trauma-alfest.fr), medevoorzitter van het International Structure & Affiliation Committee van de International Society for Traumatic Stress Studies (www.istss.org), bestuurslid van de European Society of Traumatic Stress Studies (www.estss.org) en de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotraumatologie (www.ntvp.nl). Hij is momenteel ondervoorzitter van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Hypnose (www.vhyp.be).

Erik De Soir was de oprichter van het Fire Stress Team (1993), de European Association of Fire & Rescue Psychology (Association européenne de psychologie sapeur-pompier) en is als operationeel brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg. Hij ontwikkelde de methode van psychofysiologische stabilisatie door de interventie van brandweereekhoorns.

 

Zijn motto luidt:

Vlieg, je bent vrij als een vogel. Geniet van het leven. Leef je legende volledig. Iedereen is het waard om in het leven “iemand” te zijn.

Lies Scaut
Lies ScautPsychotherapeute
Richt zich als psychotherapeute hoofdzakelijk op de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen, psychotrauma en ingrijpende gebeurtenissen (zoals acuut geweld, verkeersongevallen, acute ziekte, palliatieve zorg enz.) met vooral aandacht voor kinderen en jongeren. Zij specialiseerde zich in rouwbegeleiding bij kinderen en jongeren door middel van jarenlange ervaring in acute opvang op scholen en het volgen van nationale en internationale opleidingen. Tevens specialiseerde zij zich in de verwerking van vroegkinderlijk trauma via een opleiding dissociatieve stoornissen (Suzette Boon, Nederland). Elke begeleiding wordt op maat van de cliënt uitgewerkt. In het rouwproces van kinderen worden ouders en/of andere verzorgers actief betrokken om ook hen bij te staan in deze moeilijke periode. Methodes: Systeemgerichte therapie, fasegerichte traumatherapie, creatieve therapie, hypnotherapie, lichaamsgericht werk, meditatie en relaxatie-oefeningen.
Als docent is zij verbonden aan verschillende hogescholen en is zij een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen of om duiding te geven in de media.
Naast auteur van haar boek ‘DoodGewoon – Kinderen begeleiden bij rouw’ is zij co-auteur van verscheidene boeken rond rouw en trauma en verschijnen in het najaar van 2018 haar eerste kinderboeken bij Clavis Uitgeverij.

Erkend lid van:

Belgische Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)
European Family Therapy Association (EFTA-NFTO)
Vlaamse Hypnosevereniging
Samenwerkingsovereenkomst met de Christelijke Mutualiteit en De Voorzorg

 

Haar motto luidt:

Leef! Kom volledig open als een lelie! Na de winter is geen enkele bloem vergeten hoe ze moet bloeien.